Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website TMĐT shop.anhvang.com bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà shop.anhvang.com yêu cầu thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký tài khoản mua hàng và để shop.anhvang.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký tài khoản mua hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng.

Trong quá trình mua hàng tại Website TMĐT shop.anhvang.com, Ánh Vàng chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của Khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của Khách hàng sẽ không được lưu giữ.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website TMĐT shop.anhvang.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Website TMĐT shop.anhvang.com sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

Cung cấp các dịch vụ đến các Khách hàng;

Xác minh danh tính của người sử dụng sản phẩm, dịch vụ; Liên hệ trao đổi với Khách hàng thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà trang web chúng tôi cung cấp.

Gửi thông tin cho Khách hàng về chính sách, dịch vụ của chúng tôi cũng như những thay đổi về chính sách, dịch vụ hay thông tin khuyến mại;

Gửi các thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Website TMĐT shop.anhvang.com;

Thực hiện giao dịch thanh toán, gửi các thông báo trong quá trình giao dịch, xác nhận thanh toán;

Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng. Nâng cấp dịch vụ của chúng tôi; Xử lý khiếu nại, thu phí, giải quyết sự cố, tranh chấp, khiếu nại phát sinh;

Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại shop.anhvang.com;

Sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng cho mục đích kinh doanh của chúng tôi, như phân tích và quản lý các hoạt động kinh doanh, nghiên cứu thị trường, kiểm tra, phát triển các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, xác định các xu hướng sử dụng, xác định hiệu quả chiến lược quảng cáo, khuyến mại, kết quả thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ và những mục đích kinh doanh khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, website TMĐT anhvang.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, toà án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu huỷ bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của shop.anhvang.com.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty TNHH Điện tử - Tin học Ánh Vàng

Địa chỉ: 24 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM

Hotline: 0888 901 538

Email: cskh@anhvang.com

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng được shop.anhvang.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của shop.anhvang.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ Khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, shop.anhvang.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng kiểm tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Để ngăn chặn hành vi truy cập bất hợp pháp và việc sử dụng không thích đáng các thông tin cá nhân của Khách hàng đã gửi cho chúng tôi thông qua việc sử dụng trang web shop.anhvang.com. Trang web đã được áp dụng tiêu chuẩn công nghệ SSL (Secure Sockets Layer), để bảo vệ tính bảo mật và an toàn trên đường truyền dữ liệu.